Poste restante

Avsikten med Poste Restante, förkortat PR, är att man skall kunna nå alla människor med brev även om de befinner sig tillfälligt på annan ort utan fast adress.
 

​Breven adresseras:

NN
Poste Restante
Postnummer Postort
 
Adressaten får själv gå och hämta sina försändelser. Försändelser som inte är avhämtade efter 30 dagar returneras till avsändaren.
 
När du söker efter ett postnummer för en poste restante adress, gå till Sök postnummer. Skriv poste restante i fältet adress och valfri ort i fältet postort.
 
 
 
 

Find

  • Advanced search

  • Advanced search

© PostNord Sverige AB | Cookies | Privacy policy