EMS International Express

Med EMS International Express skickar du försändelser som behöver snabb och säker expressdistribution till andra länder. Försändelsen är spårbar fram till mottagaren till ett hundratal länder.
 
Du kan betala via Skicka Direkt, maxvikt 20 kg, eller betala mot faktura, maxvikt 30 kg. Om du vill betala mot faktura ansöker du genom att Bli kund.
 

Om försändelsen är försedd med en betald frakthandling via posten.se kan försändelsen lämnas in vid alla PostNords serviceställen. Försändelser med övriga frakthandlingar där betalning sker mot faktura lämnas in på våra Företagscenter eller brevterminaler.

EMS med spårbarhet

Varje EMS får en unik identitet och kan spåras hela vägen fram i ett hundratal länder. I faktabladet ”Spårbara utrikes försändelser” kan du se var EMS kan spåras.

Till Faktablad
Till Spåra brev och paket

Praktisk information

Direktiv för flyggods

EU-direktiv medför att från och med den 29 april 2010 kommer försändelser som skall transporteras med flyg att röntgas för att uppfylla flygsäkerhetsreglerna. I de fall där röntgen inte kan klargöra försändelsens innehåll kommer den att där detta är möjligt skickas med andra transportsätt som tåg eller bil. Detta leder i sin tur till att försändelsen blir försenad. Om detta inte är möjligt kommer försändelsen att returneras avsändaren.

Tullinfo

När du skickar varor utanför EU ska du bifoga speciella tulldokument.
 

Vad får du skicka?

Försändelserna får inte innehålla något som klassas som farligt gods.
 

Säkerhetsdeklaration

När du skickar varor inom EU ska du alltid bifoga säkerhetsdeklaration.
 
 
 
 
 
 
EMS International Express

Skicka EMS International Express

  • Föravisera dina försändelser
  • Skriv ut frakthandlingar
  • Spåra och följ upp försändelserna

Hitta

  • Avancerad sök

  • Avancerad sök  •  


  •  

© PostNord Sverige AB | Cookies | Integritetspolicy