e-handelsrapporter

Konsumenterna i Sverige fortsatte under 2014 att lägga en allt större andel av sina varuinköp på internet. Mobiltelefonen används oftare i inköpsprocessen och ständigt uppkopplade konsumenter skapar både nya möjligheter och utmaningar för svensk detaljhandel.
Senaste rapporterna
Den svenska detaljhandelns försäljning över internet ökade med 16 procent under 2014 och omsätter 42,9 miljarder kronor. Det innebär att e-handeln nu står för 6,4 procent av detaljhandelns totala omsättning.
 
PostNord följer, i samarbete med Svensk Digital handel och HUI Research, den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. E-barometern publiceras en gång per kvartal och redovisar e-handelns omsättning och tillväxt tillsammans med undersökningar bland konsumenter och e-handelsföretag kring olika teman.

Under de andra flikarna hittar du tidigare rapporter för att studera utvecklingen. 
 
Arkiv e-barometern
Arkiv e-handeln i Norden
 
 

Hitta

  • Avancerad sök

  • Avancerad sök  •  


  •  

© PostNord Sverige AB | Cookies | Integritetspolicy