Otillräckligt frankerade brev

Vi tar ut en avgift för otillräckligt frankerade brev.
 

​Avgiften består av skillnaden mellan erlagt porto och rätt porto plus expeditionsavgift på 35 kr för första brevet (plus 5 kr per efterföljande brev dock max 250 kr). Avgiften betalas av avsändaren.

Om avsändare saknas får mottagaren betala. I det fallet är avgiften det felande portot plus 14 kr i expeditionsavgift.

 
 
 
 

Hitta

  • Avancerad sök

  • Avancerad sök  •  


  •  

© PostNord Sverige AB | Cookies | Integritetspolicy